Uitschrijven

Inleveren van het uitschrijfformulier dient te geschieden per email of schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken aan de ledenadministratie:

Uitschrijfformulier (om in te vullen en te verzenden via de Website)

Uitschrijfformulier.pdf (om uit te printen en met de hand in te vullen en te verzenden naar de ledenadministratie)