Preventief Beleid Badmintonvereniging ’t Pluumpje

Wij hebben als badmintonvereniging een preventief beleid voor grensoverschrijdend gedrag opgesteld omdat wij veel waarde hechten aan het respectvol en integer omgaan met elkaar. Om die reden houden wij ons aan de gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie zoals NOC*NSF deze stelt. Deze regels zijn er om seksuele intimidatie te voorkomen.

Lees verder ons preventief beleid…

Mocht je onverhoopt te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of zie je het gebeuren? Meld het bij onze eigen vertrouwenspersoon, Mischa Gijzel of neem contact op met Centrum Veilige Sport Nederland. Dit kan door te bellen naar 0900-2025590 of een e-mail te sturen naar centrumveiligesport@nocnsf.nl. Wil je liever anoniem iets melden? Anoniem een melding doen kan hier.