Trainingsavond

Warming-up
De speelavond voor de jeugd begint om 19.00 uur. Eric Noordhoek verzorgt de training waarbij hij wekelijks geholpen wordt door één of meerdere begeleiders. De groep start met een warming-up. Dit kan zijn in de vorm van een spel (zoals een estafette, een tikspel, een hindernisparcours, e.d.) of een warming-up met allerlei verschillende loopvormen, krachtoefeningen en rek- en strekoefeningen. Een aantal keer per seizoen komt de shuttle-run-test of de cooper-test aan bod.
Trainingsoefeningen
Wanneer de spieren opgewarmd zijn, krijgt iedereen even de tijd om in te slaan. Dit gebeurt bijna altijd in tweetallen. Hierna wordt aandacht besteed aan een paar trainingsoefeningen. Voorbeelden zijn het verbeteren van het voetenwerk, plaatsingsoefeningen, kort spelen aan het net, het goed uitvoeren van een bepaalde slag zoals de service, de clear, de drop, enz.

Wedstrijdelement
Het laatste deel van de trainingsavond bestaat uit een wedstrijdelement. De jeugd speelt bijvoorbeeld vrij wedstrijdjes tegen elkaar of we sluiten af met een schuiftoernooi. Heel populair is ook het zogeheten spel rond-de-tafel. Om 20.30 uur is de jeugdtraining afgelopen.