Ledenadministratie

Ledenadministratie
Aanvang en beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging wordt geregeld via de ledenadministratie.
Bij ‘t Pluumpje kunt u of kan uw kind allereerst vier woensdagavonden (zonder verplichtingen) komen badmintonnen. Daarna dient u te besluiten wel of geen lid te worden. Het verzoek tot lidmaatschap is mogelijk door het indienen van een ondertekend inschrijvingsformulier bij de ledenadministratie. Via de penningmeester wordt dan de verschuldigde contributie opgemaakt welke binnen twee weken na ontvangst van de factuur moet worden voldaan.
Het verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap dient te worden ingediend bij de ledenadministratie. Let wel voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken! Het verenigingsjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
Overige mutaties (bijvoorbeeld adreswijziging) dienen eveneens te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
HET LIDMAATSCHAP WORDT TENMINSTE AANGEGAAN TOT HET EINDE VAN HET VERENIGINGSJAAR EN WORDT DAARNA STILZWIJGEND VERLENGD.
Ledenadministratie
Eva van Zoest